Valvottavatiedote 27.7.2015 – 30/2015

Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II valmistuu – korkokäyrän laskentaohjelman koodi julkaistu

IOPA on julkaissut uusia Solvenssi II -ohjeita ja -standardiluonnoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016. Suomessa sovellettavat ohjeet sisällytetään Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan. Hyväksytyt standardit julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä.

Solvenssi II -vastuuvelan laskennassa käytetään ns. riskitöntä korkokäyrää. Korkokäyrän laskentaohjelman beta-version koodi on julkaistu. EIOPA julkaisee korkokäyrätiedot kuukausittain. Koodin julkaiseminen mahdollistaa alan toimijoille korkokäyrän muodostamisen myös itse. Samalla EIOPA pyytää yliopistoilta ja alan toimijoilta apua koodin tarkistamisessa.

Lue lisää EIOPAn lehdistötiedotteesta ja EIOPAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528, teija.korpiaho(at)fiva.fi