Tillsynsmeddelande 19.1.2015 – 2/2015

Rapporteringsprogram har lanserats för COREP- och AIFMD-rapportering och för AE-rapportering av intecknade tillgångar och uppdaterade beskrivningar har getts ut om elektronisk dataöverföring

Rapporteringsprogram

Finansinspektionen har den 19 januari 2015 i Jakelu Distributionstjänst  lanserat rapporteringsprogram för COREP- och AIFMD-rapportering och för AE-rapportering av intecknade tillgångar från och med läget den 31 december 2014. I installationspaketen för de nedladdningsbara rapporteringsprogrammen ingår dessutom installationsanvisningar och manual samt andra anvisningar för rapporteringsprogrammet. Rapporteringsprogrammet möjliggör generering av de leveransfiler som ska lämnas till Finansinspektionen.

De föreskrivna rapporterna kan också genereras med rapportörens egna metoder i enlighet med beskrivningar av elektronisk dataöverföring.

Uppdaterade beskrivningar av elektronisk dataöverföring

Beskrivningarna av elektronisk dataöverföring2 innehåller specificeringar för generering av rapporter till Finansinspektionen från tillsynsobjektens egna system. En gemensam beskrivning har utarbetats för COREP- och AE-rapporteringarna. För AIFMD-rapporteringen finns en separat beskrivning.

AIFMD-rapportering

AIFMD-rapporteringsskyldigheten från och med läget den 31 december 2014 gäller aktörer som senast den 30 september 2014 har registrerats eller auktoriserats för förvaltning av alternativa investeringsfonder och aktörer från tredje land som har fått marknadsföringstillstånd senast den 30 september 2014.

AIFMD-uppgifter om läget den 31 december 2014 ska beroende på tillämplig rapporteringsskyldighet rapporteras till Finansinspektionen senast den 2 februari 2015 eller den 16 februari 2015.

AE-rapportering av intecknade tillgångar

Finansinspektionen har den 4 december 2014 meddelat föreskrifter och anvisningar 5/2014 om rapportering av intecknade tillgångar. Föreskrifterna och anvisningarna trädde i kraft den 31 december 2014.

AE-uppgifter om läget den 31 december 2014 ska rapporteras till Finansinspektionen senast den 11 februari 2015.

Närmare upplysningar

  • COREP: riskexpert Riku Thilman, telefon 010 831 55 39, e-post riku.thilman(at)finanssivalvonta.fi
  • AIFMD: marknadsövervakare Hermanni Teräväinen, telefon 010 831 53 46, e-post hermanni.teravainen(at)finanssivalvonta.fi
  • AE: riskexpert Samuli Koivisto, telefon 010 831 52 28, e-post samuli.koivisto(at)finanssivalvonta.fi