Valvottavatiedote 19.1.2015 – 2/2015

COREP-, AIFMD- sekä varojen vakuussidonnaisuus (AE) -raportointia tukevat tiedonkeruusovellukset

Tiedonkeruusovellukset

Finanssivalvonta on 19.1.2015 julkaissut Jakelu-palvelussa1 alkaen 31.12.2014 ajankohdan COREP-, AIFMD- sekä varojen vakuussidonnaisuus (AE) -raportointiin tarkoitetut tiedonkeruusovellukset. Ladattavissa oleviin tiedonkeruusovellusten asennuspaketteihin sisältyy lisäksi tiedonkeruusovelluksen asennus- ja käyttöohje sekä muuta ohjeistusta. Tiedonkeruusovellus mahdollistaa Finanssivalvonnalle toimitettavien toimitustiedostojen muodostamisen.

Vaadittavat raportit on mahdollista tuottaa myös raportoijan omin menetelmin konekielisen tietojenvälityksen kuvausten mukaisesti.

Päivitetyt konekielisen tietojenvälityksen kuvaukset

Konekielisen tietojenvälityksen kuvauksissa on esitetty määritykset, joiden mukaisesti valvottavat voivat tuottaa Finanssivalvonnalle toimitettavat raportit omista järjestelmistään. Kuvaus on COREP ja varojen vakuussidonnaisuus -raportoinnin osalta yhteinen. AIFMD-tiedonkeruulle on oma erillinen kuvaus.

AIFMD-raportointi

AIFMD-raportointivelvollisuus 31.12.2014 ajankohdalta koskee toimijoita, jotka ovat rekisteröityneet tai saaneet toimiluvan vaihtoehtorahastojen hoitamiseen 30.9.2014 mennessä sekä kolmannen maan toimijoita, jotka ovat saaneet markkinointiluvan 30.9.2014 mennessä.

AIFMD-tiedot 31.12.2014 ajankohdalta on raportoitava Finanssivalvonnalle soveltuvan raportointivelvollisuuden mukaisesti 2.2.2015 tai 16.2.2015 mennessä. 

Varojen vakuussidonnaisuus -raportointi

Finanssivalvonta on 4.12.2014 antanut määräykset ja ohjeet 5/2014, jotka koskevat raportointia varojen vakuussidonnaisuudesta. Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 31.12.2014.

AE-tiedot 31.12.2014 ajankohdalta on raportoitava Finanssivalvonnalle 11.2.2015 mennessä.

Lisätietoja antavat

  • COREP: riskiasiantuntija Riku Thilman, puhelin 010 831 5539, sähköposti riku.thilman(at)finanssivalvonta.fi
  • AIFMD: markkinavalvoja Hermanni Teräväinen, puhelin 010 831 5346, sähköposti hermanni.teravainen(at)finanssivalvonta.fi
  • AE: riskiasiantuntija Samuli Koivisto, puhelin 010 831 5228, sähköposti samuli.koivisto(at)finanssivalvonta.fi

1Finanssivalvonnan Jakelu-palvelu