Tillsynsmeddelande 21.8.2015 – 34/2015

Kommissionen avser att ändra EBAs utkast till teknisk genomförandestandard om ytterligare övervakningsmått (AMM) för likviditetsrapporteringen

Kommissionen har den 24 juli 2015 informerat Europeiska bankmyndigheten (EBA) om att den avser att ändra utkastet till teknisk genomförandestandard (ITS) om ytterligare övervakningsmått för likviditetsrapporteringen enligt artikel 415.3.b i kapitalkravsförordningen. Den huvudsakliga ändringen, som kommissionen avser att genomföra, är att slopa tabellen över löptidskategorier (maturity ladder) och tillhörande rapporteringsanvisningar.

EBA har sex veckor på sig att meddela sin åsikt till kommissionen om de planerade ändringarna. Med tanke på löptidskategoriernas betydelse i banktillsynen har kommissionen bett EBA uppdatera denna del av sin tekniska genomförandestandard och lämna in sitt ändringsförslag så snart som möjligt.

Kommissionen ämnar godkänna de övriga fem rapporteringstabeller och tillhörande anvisningar som ingår i EBAs tekniska genomförandestandard. Kommissionen ämnar dessutom ändra det föreslagna inledningsdatumet för tillämpningen till den 1 januari 2016 i stället för den 1 juli 2015, som EBA ursprungligen hade föreslagit.

Läs kommissionens meddelande.

Tidigare tillsynsmeddelande: Tillsynsmeddelande 24.7.2015: Rapporteringen om ytterligare likviditetsövervakningsmått

Finansinspektionens M-rapportering fortsätter tillsvidare normalt.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Tomi Halme, telefon 010 831 52 33, tomi.halme(at)fiva.fi