Tillsynsmeddelande 18.12.2015 – 58/2015

Föreskrifter och anvisningar 4/2015 ”Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen”

Finansinspektionen publicerar föreskrifter och anvisningar 4/2015 om tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen. När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 1 januari 2016 upphävs föreskrifter och anvisningar 2/2011.  

Genom föreskrifter och anvisningar 4/2015 ändras föreskrifterna och anvisningarna om tillsynsdokument (andra än elektroniska tillsynsuppgifter) som skade- och livförsäkringsbolag samt försäkringsföreningar ska inlämna med anledning av att Solvens II träder i kraft. Samtidigt ändras också föreskrifternas och anvisningarnas struktur att gälla per tillsynsgrupp.

Tillsynsdokument som slopas och ändras i samband med ändringen uppräknas i det bifogade PM:et över ändringarna.

Närmare upplysningar lämnas av

Analytiker Kirsti Svinhufvud, telefon 010 831 5251, kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 4/2015: "Tillsynshandlingar som försäkringsmarknadssammanslutningar ska inlämna till Finansinspektionen”