Valvottavatiedote 18.12.2015 – 58/2015

Määräykset ja ohjeet 4/2015: vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen valvonta-asiakirjojen toimittaminen

Finanssivalvonta julkaisee määräykset ja ohjeet 4/2015, vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskevat määräykset ja ohjeet. Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan 1.1.2016 määräykset ja ohjeet 2/2011.  

Määräyksillä ja ohjeilla 4/2015 muutetaan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden sekä vakuutusyhdistysten valvonta-asiakirjojen (=muut kuin konekieliset valvontatiedot) toimittamista koskevia määräyksiä ja ohjeita Solvenssi II:n voimaantulosta johtuen. Tässä yhteydessä muutetaan myös määräysten ja ohjeiden rakenne valvottavaryhmäkohtaiseksi.

Muutoksen yhteydessä poistuvat ja muuttuvat valvonta-asiakirjat on lueteltu liitteen muutosmuistiossa.

Lisätietoja antaa

Analyytikko Kirsti Svinhufvud, puhelin 010 831 5251, kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 4/2015: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle