Tillsynsmeddelande 3.11.2015 – 44/2015

EIOPAs samråd om försäkringsförmedlares produkthanteringsprocesser

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA, har utarbetat ett utkast till riktlinjer för försäkringsbolagens och försäkringsförmedlarnas produkthanteringsprocesser (Product Oversight & Governance arrangements). Riktlinjerna riktar sig till tillsynsmyndigheterna.

EIOPA har bett om kommentarer till riktlinjerna om försäkringsbolags produkthanteringsprocesser år 2014 (tillsynsmeddelande 70/2014, 30.10.2014). Riktlinjerna har nu kompletterats i fråga om försäkringsförmedlare. Kapitel 2 i riktlinjerna gäller försäkringsförmedlare.

EIOPA ber intressegrupperna lämna kommentarer till de kompletterade riktlinjerna senast den 29 januari 2016 per e-post till adressen CP-15-008(at)eiopa.europa.eu. Kommentarer begärs närmast om kapitel 2. Kommentarerna ska lämnas i enlighet med EIOPAs anvisningar.

Samrådsdokumentet kan läsas på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.