Valvottavatiedote 3.11.2015 – 44/2015

EIOPAlla konsultaatio vakuutusedustajien tuotehallintamenettelyistä

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EIOPA, on laatinut luonnoksen ohjeiksi vakuutusyhtiöiden ja -edustajien tuotehallintamenettelyistä (Product Oversight & Governance arrangements). Ohjeet on osoitettu valvoville viranomaisille.

EIOPA on pyytänyt kommentteja vakuutusyhtiöiden tuotehallintamenettelyjä koskevista ohjeista vuonna 2014 (valvottavatiedote 70/2014, 30.10.2014). Nyt ohjeita on täydennetty vakuutusedustajien osalta. Vakuutusedustajia koskee ohjeiden luku 2.

EIOPA pyytää sidosryhmiltä kommentteja täydennetyistä ohjeista viimeistään 29. tammikuuta 2016 sähköpostitse osoitteeseen CP-15-008(at)eiopa.europa.eu. Kommenteissa pyydetään keskittymään lukuun 2. Palaute lähetetään EIOPAn ohjeiden mukaisesti.

Konsultaatioasiakirjat löytyvät EIOPAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antavat

  • johtava neuvonantaja Erja Rautanen, puhelin 010 831 5550, sähköposti erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557, sähköposti paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi.