Tillsynsmeddelande 9.7.2015 – 28/2015

EIOPAs råd till kommissionen, samt rapport och samråd om pensioner

Råd till kommissionen

EIOPA har överlämnat sitt råd till Europeiska kommissionen om ingripanden mot försäkringsbaserade investeringsprodukter. Begäran om råd grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (PRIIP-produkter).

EIOPA har tidigare i anslutning till detta ärende begärt utlåtanden om samrådsdokumentet (tillsynsmeddelande 80/2014, 2.12.2014). 

Dokumentet finns i EIOPAs webbtjänst.

Rapport om de metoder som ska iakttas vid överföring av tilläggspensioner

EIOPA har utarbetat en rapport som behandlar möjligheterna för enskilda medlemmar som hör till en tilläggspensionsordning att överföra sin rätt till pension från en ordning till en annan. I rapporten tas inte ställning till om en överföring bör vara möjlig, utan behandlas den goda praxisen som ansluter sig till överförandet.

EIOPA har tidigare i anslutning till samma ärende begärt utlåtanden om samrådsdokumentet (tillsynsmeddelande 4/2015, 10.2.2015).

Dokumenten finns i EIOPAs webbtjänst.

Offentligt samråd om en alleuropeisk individuell pensionsprodukt

EIOPA har utarbetat råd till Europeiska kommissionen om en alleuropeisk individuell pensionsprodukt. Samrådsdokumentet behandlar frågor gällande den individuella, enkla pensionsprodukten (till exempel koncession, tillsyn, investeringar, konsumentskydd). 

EIOPA har tidigare i anslutning till samma ärende begärt utlåtanden om samrådsdokumentet (tillsynsmeddelande 39/2013, 22.5.2013).

EIOPA ber intressenterna lämna sina kommentarer till samrådsdokumentet senast den 5.10.2015 till CP-15-006(at)eiopa.europa.eu. Responsen ska skickas i enlighet med EIOPAs underlag och instruktioner.

Samrådsdokumentet finns på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi, och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.