Valvottavatiedote 9.7.2015 – 28/2015

EIOPAlta neuvo komissiolle sekä raportti ja konsultaatio eläkkeistä

Neuvo komissiolle

EIOPA on antanut Euroopan komissiolle neuvonsa vakuutuspohjaisia sijoitustuotteita koskevista interventioista. Neuvonpyyntö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista.

EIOPA on aikaisemmin pyytänyt samaan asiaan liittyen lausuntoja konsultaatioasiakirjasta (valvottavatiedote 80/2014, 2.12.2014). 

Asiakirja on saatavilla EIOPAn verkkopalvelusta.

Raportti lisäeläkkeitä siirrettäessä noudatettavista menettelytavoista

EIOPA on laatinut raportin, jossa käsitellään ammatillisten lisäeläkejärjestelyjen yksittäisten jäsenten mahdollisuuksia siirtää eläkeoikeutensa järjestelystä toiseen. Raportissa ei oteta kantaa siihen, pitäisikö siirtämisen olla mahdollista vaan käsitellään siirrettävyyteen liittyviä hyviä käytäntöjä.

EIOPA on aikaisemmin pyytänyt samaan asiaan liittyen lausuntoja konsultaatioasiakirjasta (valvottavatiedote 4/2015, 10.2.2015).

Raportti saatavilla EIOPAn verkkopalvelusta.

Konsultaatio yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta

EIOPA on valmistellut Euroopan komissiolle neuvoa yksilöllisestä eläketuotteesta. Konsultaatioasiakirjassa käsitellään yleiseurooppalaiseen, yksinkertaiseen yksilölliseen eläketuotteeseen liittyviä seikkoja (esimerkiksi toimilupa, valvonta, sijoitustoiminta, kuluttajansuoja).

EIOPA on aikaisemmin pyytänyt samaan asiaan liittyen lausuntoja konsultaatioasiakirjasta (valvottavatiedote 39/2013, 22.5.2013).

EIOPA pyytää sidosryhmiltä kommentteja konsultaatiopaperiin viimeistään 5.10.2015 sähköpostitse osoitteeseen CP-15-00(at)eiopa.europa.eu. Palaute lähetetään EIOPAn mallipohjan ja ohjeiden mukaisesti.

Konsultaatioasiakirja on saatavilla EIOPAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antavat

  • johtava neuvonantaja Erja Rautanen, puhelin 010 831 5550, sähköposti erja.rautanen(at)fiva.fi, ja
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557, sähköposti paivi.turunen(at)fiva.fi.