Tillsynsmeddelande 10.2.2015 – 4/2015

EIOPAs råd till kommissionen om intressekonflikter som ansluter sig till försäljningen av försäkringsbaserade investeringsprodukter och samråd om de metoder som ska iakttas vid överföring av tilläggspensioner

Europeiska kommissionen har bett Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-myndigheten, EIOPA om råd angående intressekonflikter som ansluter sig till försäljningen av försäkringsbaserade investeringsprodukter. Begäran om råd grundar sig på en ändring av försäkringsförmedlingsdirektivet genom vilken bestämmelser om identifiering och förebyggande av intressekonflikter samt om information som ska ges kunderna vid en eventuell intressekonflikt fogas till direktivet.

EIOPA har i anslutning till samma ärende begärt utlåtanden om diskussionsunderlaget på sommaren 2014 (tillsynsmeddelande 30/2014, 23.5.2014) och om samrådsdokumentet (tillsynsmeddelande 59/2014, 2.10.2014). EIOPA har nu överlämnat råden till kommissionen.

Dokumentet finns på EIOPAs webbplats.

Samråd om de metoder som ska iakttas vid överföring av tilläggspensioner

Europeiska kommissionen har bett Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-myndigheten, EIOPA om råd om överföringen av tilläggspensioner. EIOPA har utarbetat ett rapportutkast som behandlar möjligheterna för enskilda medlemmar som hör till en tilläggspensionsordning att överföra sin rätt till pension från en ordning till en annan. I rapporten tas inte ställning till om en överföring bör vara möjlig, utan behandlas den praxis och de problem som ansluter sig till överförandet.

EIOPA ber nu intressegrupperna lämna kommentarer till samrådsdokumentet senast den 10 april 2015 per e-post till adressen CP-15-001(at)eiopa.europa.eu. Kommentarerna ska lämnas i enlighet med instruktionerna på EIOPAs svarsblankett.

Samrådsdokumenten finns i EIOPAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi, och
  • marknadsövervakare Päivi Turunen, telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi.