Valvottavatiedote 10.2.2015 – 4/2015

EIOPAn neuvo komissiolle vakuutuspohjaisten sijoitustuotteiden myyntiin liittyvistä eturistiriidoista ja konsultaatio lisäeläkkeitä siirrettäessä noudatettavista menettelytavoista

Neuvo komissiolle

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselta, EIOPAlta, neuvoa vakuutuspohjaisten sijoitustuotteiden myyntiin liittyvistä eturistiriidoista. Neuvonpyyntö perustuu vakuutusedustusdirektiivin muutokseen, jolla direktiiviin lisätään säännökset eturistiriitojen tunnistamisesta, ehkäisemisestä ja mahdollisia eturistiriitoja koskevien tietojen antamisesta asiakkaille.

EIOPA on pyytänyt samaan asiaan liittyen lausuntoja keskusteluasiakirjasta kesällä 2014 (valvottavatiedote 30/2014, 23.5.2014) ja konsultaatioasiakirjasta (valvottavatiedote 59/2014, 2.10.2014). Nyt EIOPA on antanut neuvonsa komissiolle.

Asiakirja on saatavilla EIOPAn verkkopalvelusta.

Konsultaatio lisäeläkkeitä siirrettäessä noudatettavista menettelytavoista

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselta, EIOPAlta, neuvoa ammatillisten lisäeläkkeiden siirrettävyydestä. EIOPA on laatinut raporttiluonnoksen, jossa käsitellään ammatillisten lisäeläkejärjestelyjen yksittäisten jäsenten mahdollisuuksia siirtää eläkeoikeutensa järjestelystä toiseen. Raportissa ei oteta kantaa siihen, pitäisi siirtämisen olla mahdollista vaan käsitellään siirrettävyyteen liittyviä käytäntöjä ja ongelmia.

Nyt EIOPA pyytää sidosryhmiltä kommentteja konsultaatioasiakirjasta viimeistään 10. huhtikuuta 2015 sähköpostitse osoitteeseen CP-15-001(at)eiopa.europa.eu. Palaute lähetetään EIOPAn vastauslomakkeen ohjeiden mukaisesti.

Konsultaatioasiakirjat ovat saatavilla EIOPAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antavat

  • johtava neuvonantaja Erja Rautanen, puhelin 010 831 5550, sähköposti erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi, ja
  • markkinavalvoja Päivi Turunen, puhelin 010 831 5557, sähköposti paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi.