Tillsynsmeddelande 14.4.2015 – 14/2015

EIOPA publicerade ett yttrande om ansökningarna om tillstånd att använda interna modeller

EIOPA publicerade den 14 april 2015 ett yttrande om ansökningarna om tillstånd att använda interna modeller.

Företagen under tillsyn har fr.o.m. den 1 april 2015 kunnat ansöka om tillstånd att använda en intern modell vid beräkningen av solvenskapitalkravet enligt Solvens II. EIOPA har utfärdat ett yttrande för upprättande av ansökan, i vilket man dragit upp riktlinjerna för en del frågor som ansluter sig till ansökningarna. EIOPA har som mål att främja en harmonisering och enhetlig behandling av ansökningarna inom EU-området.

I yttrandet behandlas följande delområden:

  1. modelleringen av statsrisken i den interna modellen
    Tillsynsmyndigheten ska kräva att statsrisken i tillräcklig grad beaktas i de interna modellerna.
  2. situationer, i vilka alla de formella besluten ännu inte har fattats när ansökan upprättas. Detta gäller t.ex. situationer där Europeiska kommissionen ännu inte har publicerat uppgifter om den riskfria diskonteringsräntekurvan.
  3. tillämpandet av jämförelseuppgifter vid analysen av de interna modellerna

EIOPA har utfärdat yttrandet för de nationella tillsynsmyndigheterna.

EIOPAs utlåtande i sin helhet.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Lasse Koskinen, telefon 010 831 5510, lasse.koskinen(at)fiva.fi