Valvottavatiedote 14.4.2015 – 14/2015

EIOPA julkaisi lausunnon sisäisten mallien hakemuksista

EIOPA julkaisi 14.4.2015 lausunnon sisäisiä malleja koskevista hakemuksista.

Valvottavat ovat voineet 1.4.2015 alkaen hakea lupaa käyttää sisäistä mallia Solvenssi II -vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskemisessa. EIOPA on antanut hakemuksen laadintaa varten lausunnon, jossa on linjattu eräitä hakemuksiin liittyviä kysymyksiä. EIOPAn tavoitteena on edistää harmonisointia ja hakemusten yhdenmukaista käsittelyä EU:n alueella.

Lausunnossa käsitellään seuraavia osa-alueita:

  1. valtioriskin mallintaminen sisäisessä mallissa Valvojan tulisi vaatia, että valtioriski otetaan riittävällä tavalla huomioon sisäisissä malleissa.
  2. tilanteet, joissa hakemusta laadittaessa ei kaikkia tarvittavia muodollisia päätöksiä ole vielä tehty. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa Euroopan komissio ei ole vielä julkaissut tietoja riskittömästä korkokäyrästä.
  3. vertailevien tietojen käyttö apuvälineenä sisäisiä malleja analysoitaessa.

EIOPA on antanut lausunnon kansallisille valvojille.

EIOPAn lausunto kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Lasse Koskinen, puhelin 010 831 5510 lasse.koskinen(at)finanssivalvonta.fi