Tillsynsmeddelande 7.10.2015 – 37/2015

EBAs rekommendation till kommissionen: tabell över löptidskategorier bör få finnas kvar i teknisk standard om ytterligare likviditetsövervakningsmått

Europeiska bankmyndigheten (EBA) meddelade avvikande åsikt om kommissionens förslag att avlägsna tabellen över löptidskategorier från EBAs slutliga utkast till teknisk genomförandestandard (ITS) om ytterligare övervakningsmått (AMM) för likviditetsrapporteringen. Trots det stöder EBA kommissionens förslag att flytta fram inledningsdatumet för tillämpningen så att tillämpningen inleds den 1 januari 2016 i stället för den 1 juli 2015.

Läs EBAs meddelande.

Tidigare tillsynsmeddelanden:

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Tomi Halme, telefon 010 831 52 33, tomi.halme(at)fiva.fi