Tillsynsmeddelande 24.11.2015 – 46/2015

EBAs konsultation om kriterierna för förmånsbehandling av gränsöverskridande flöden inom en grupp vid beräkning av likviditetstäckningskravet (LCR)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade ett utkast till en teknisk tillsynsstandard (Regulatory Technical Standards, RTS) för konsultation. Detta RTS-utkast preciserar kriterierna för förmånsbehandling av gränsöverskridande likviditetsflöden inom en grupp eller sammanslutning vid beräkning av likviditetstäckningskravet (LCR). Syftet med RTS är att precisera kriterierna i anslutning till artiklarna 29.2 och 34.2 i kommissionens delegerade förordning (2015/61 publicerad 10.10.2014) vad gäller ovannämnda flöden.Konsultationen avslutas den 13 januari 2016. 

Närmare upplysningar lämnas av

Riskexpert Peter Sandlund, peter.sandlund(at)fiva.fi

Bilagor

EBAs konsultation