Valvottavatiedote 24.11.2015 – 46/2015

EBAlta konsultaatio etuoikeutetun kohtelun kriteereistä ryhmän sisäisen likviditeetin virtauksille valtioiden rajojen yli maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) laskennassa

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi konsultaation teknisen sääntelystandardin (Regulatory Technical Standards, RTS) luonnoksesta. Tämä RTS:n luonnos tarkentaa etuoikeutetun kohtelun kriteerejä ryhmän tai yhteenliittymän sisäisen likviditeetin virtauksille valtioiden rajojen yli maksuvalmiusvaatimuksen (LCR) laskennassa. RTS:n tarkoitus on tarkentaa komission delegoidun asetuksen (2015/61 julkaistu 10.10.2014) artikloihin 29 (2) ja 34 (2) liittyviä kriteerejä koskien yllä kuvattuja virtauksia.

Konsultaatio päättyy 13.1.2016. 

Lisätietoja antaa

Riskiasiantuntija Peter Sandlund, peter.sandlund(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

EBAn konsultaatio