Tillsynsmeddelande 10.3.2015 – 10/2015

EBA har publicerat en ny version av XBRL-taxonomin och DPM-modellen som innehåller specifikationer av SBP- och AMM-rapporteringen samt uppdateringar av COREP-, FINREP- och FP-rapporteringen för ITS-rapporteringen samt en uppdaterad lista med valideringare

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 2 mars 2015 en ny version (version nummer 2.3) av tabellmallarna för ITS-rapporteringen, av DPM-modellen (Data Point Model) samt av XBRL-taxonomin.

Publikationen innehåller:

  1. specifikationer av den nya rapporteringen av riktmärkning av interna modeller för tillsynsändamål (Benchmarking Portfolio Assessment, SBP) (se EBAs webbtjänst för mer information).
  2. specifikationer av rapporteringen av ytterligare likviditetsövervakningsmått (Additional Liquidity Monitoring Metrics, AMM) som tas i bruk för COREP-likviditetsrapporteringen och som omfattar rapporteringsblanketterna C 66.00–C 71.00.
  3. uppdateringar av specifikationerna av och rapporteringsblanketterna för COREP- och FINREP-rapporteringen samt den kommande rapporteringen av finansieringsplaner (Funding Plans, FP).

Från och med den 30 juni 2015 ska rapporterna lämnas till Finansinspektionen enligt DPM-version 2.3. FINREP-rapporteringen genomförs inte i Finland i XBRL-format, utan i csv-format enligt separata tekniska specifikationer från Finansinspektionen.

Listan med valideringsregler som uppdaterades den 10 mars 2015 (EBA Validation Rules) innehåller 8 inaktiverade scheman (6 st. COREP, 2 st. FINREP) i DPM 2.2-specifikationerna. Dessutom upptar listan alla valideringsregler som hör till DPM version 2.3.

Finansinspektionen uppdaterar sin föreskriftssamling med de innehållsliga och tekniska specifikationerna för rapporteringen samt rapporteringsprogrammen i Distributionstjänsten Jakelu så att de motsvarar EBAs nya specifikationer. Tidpunkterna då rapporteringsprogrammen lanseras meddelas särskilt.

Närmare upplysningar lämnas av

  • COREP: riskexpert Riku Thilman, riku.thilman(at)fiva.fi, telefon 010 831 5539
  • FINREP: analytiker Sinikka Taskinen, sinikka.taskinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5239
  • FP: riskexpert Samuli Koivisto, samuli.koivisto(at)fiva.fi, telefon 010 831 5228
  • AMM: riskexpert Jaana Suihko, jaana.suihko(at)fiva.fi, telefon 010 831 5305
  • SBP: riskexpert Matti Suni, matti.suni(at)fiva.fi, telefon 010 831 5259