Valvottavatiedote 18.3.2015 – 10/2015

EBA julkaissut SBP- ja AMM-tiedonkeruiden määritykset sekä COREP-, FINREP- ja FP-tiedonkeruiden päivitykset sisältävän uuden version XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista ITS-raportointiin sekä päivitetyn listan tarkistussäännöistä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 2.3.2015 uuden version (versionumero 2.3) ITS-raportointiin liittyvistä taulukkomalleista, DPM-mallista (Data Point Model) sekä XBRL-taksonomiasta.

Julkaisu sisältää:

  1. määritykset uudelle Sisäisten mallien vertailu valvontatarkoituksiin (Benchmarking Portfolio Assessment, SBP) -tiedonkeruulle (ks. lisätietoa  EBAn verkkopalvelusta).
  2. COREP-likviditeettiraportointiin käyttöön otettavan, raportointilomakkeet C 66.00–C 71.00 sisältävän, Likviditeetin lisämetriikka (Additional Liquidity Monitoring Metrics, AMM) -tiedonkeruun määritykset.
  3. Päivityksiä COREP-, FINREP- sekä tulossa olevan Varainhankintasuunnitelma (Funding Plans, FP) -tiedonkeruiden määrityksiin ja raportointilomakkeisiin.

Alkaen 30.6.2015 ajankohdan raportit tulee toimittaa Finanssivalvonnalle DPM-version 2.3 mukaisina. FINREP-raportointia ei toteuteta Suomessa XBRL- vaan CSV-muodossa ja siihen Finanssivalvonta antaa erilliset tekniset määritykset.

10.3.2015 päivitetty lista tarkistussäännöistä (EBA Validation Rules) sisältää 8 kpl kaavojen deaktivointeja (6 kpl COREP, 2 kpl FINREP) DPM 2.2 -määrityksiin. Lisäksi lista sisältää kaikki DPM 2.3 -versioon kuuluvat tarkistussäännöt.

Finanssivalvonta päivittää määräyskokoelmaansa raportointiin liittyvät sisällölliset ja tekniset määritykset ja Jakelu-palvelussa julkaistavat tiedonkeruusovellukset vastaamaan EBAn uusia määrityksiä. Tiedonkeruusovellusten julkaisuajankohdista tiedotetaan erillisillä Jakelu-palvelutiedotteilla.

Lisätietoja antavat

  • COREP: riskiasiantuntija Riku Thilman, riku.thilman(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5539
  • FINREP: analyytikko Sinikka Taskinen, sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5239
  • FP: riskiasiantuntija Samuli Koivisto, samuli.koivisto(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5228
  • AMM: riskiasiantuntija Jaana Suihko, jaana.suihko(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5305
  • SBP: riskiasiantuntija Matti Suni, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5259