Tillsynsmeddelande 11.8.2015 – 33/2015

EBA anhåller om uppgifter för sin rapport om utlåning till och stödfaktor för små och medelstora företag

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 31 juli 2015 en rapport om utlåning till och stödfaktor för små och medelstora företag (SME supporting factor) och ber om ytterligare uppgifter till stöd för rapporten. Rapporten sammanställs med stöd av artikel 501.5 i CRR och syftet är att ta fram en analys av små och medelstora företags tillgång till lån och riskerna under en konjunkturcykel, och av kalibreringen av kapitalkravet i förhållande till kapitalkravet för andra företagsexponeringar.

Pressmeddelandet om samrådet och själva riktlinjerna finns på EBAs webbplats.

Remisstiden går ut den 1 oktober 2015. Remissvaren ska skickas direkt till EBA.

EBAs rapport i slutlig version offentliggörs enligt uppskattning under första kvartalet 2016 och utnyttjas av Europeiska kommissionen i dess egen rapport.

Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Aleksi Vänttinen, aleksi.vanttinen(at)fiva.fi eller telefon 010 831 55 38.