Valvottavatiedote 11.8.2015 – 33/2015

EBA pyytää aineistoa PK-yritysten lainoitusta ja tukikerrointa käsittelevään selvitykseensä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 31.7.2015 pienten ja keskisuurten yritysten (PK-yritykset) lainoitusta ja tukikerrointa (SME supporting factor) käsittelevän selvityksen ja pyytää lisäaineistoa sen tueksi. Selvitys tehdään CRR:n Artikla 501(5) perusteella ja tarkoituksena on tuottaa analyysi PK-yritysten lainoituksen saatavuudesta ja riskillisyydestä yli syklin sekä omien varojen vaatimuksen kalibroinnista suhteessa muiden yritysvastuiden omien varojen vaatimuksiin.

Konsultaation lehdistötiedote ja ohjedokumentti ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lausuntoaika päättyy 1.10.2015. Lausunnot lähetetään suoraan EBAlle.

EBAn raportin lopullinen versio julkistetaan arviolta vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ja sitä hyödynnetään Euroopan komission omassa raportissa.

Lisätietoja antaa

Aleksi Vänttinen, riskiasiantuntija, aleksi.vanttinen(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 010 831 5538.