Tillsynsmeddelande 4.12.2015 – 52/2015

Anvisningar om hantering av ränterisk i kreditinstituts finansiella balansräkning träder i kraft den 1 januari 2016

​Finansinspektionen sätter i kraft de anvisningar om hantering av ränterisk i kreditinstituts finansiella balansräkning, dvs. ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret, som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har offentliggjort den 5 oktober 2015.

EBAs anvisningar gäller både behöriga tillsynsmyndigheter och tillsynsobjekt. Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de tillsynsobjekt som omfattas av anvisningen ska iaktta EBAs ovannämnda anvisningar.

Finansinspektionens anvisning träder i kraft den 1 januari 2016. När anvisningen träder i kraft ersätter den Finansinspektionens standard 4.4c Hantering av marknadsrisker, kapitel 6 Hantering av ränterisk.

Finansinspektionen kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid hanteringen av ränterisker under 2016 och de nya anvisningarna kommer att beaktas i tillsynsmyndighetens bedömningar. Finansinspektionen kan företa tillsynsbesök och utföra granskningar i anslutning till temat samt sända tillsynsobjekten en förfrågan om verkställandet av de nya anvisningarna om hantering av ränterisk.

Ytterligare upplysningar lämnas av

riskexpert Risto Peltokangas, telefon 010 831 5273, risto.peltokangas(at)fiva.fi

Bilagor