Valvottavatiedote 4.12.2015 – 52/2015

Ohjeet luottolaitosten rahoitustaseen korkoriskin hallinnasta voimaan 1.1.2016

Finanssivalvonta saattaa voimaan luottolaitosten rahoitustaseen eli muun kuin kaupankäyntitoiminnan aiheuttaman korkoriskin hallintaa koskevat ohjeet, jotka Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 5.10.2015.

EBAn ohjeet on annettu sekä toimivaltaisille valvojille että valvottaville. Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat edellä mainittuja EBAn ohjeita.

Finanssivalvonnan ohje tulee voimaan 1.1.2016. Ohje korvaa voimaan tullessaan Rahoitustarkastuksen antaman standardin 4.4c Markkinariskien hallinta, luvun 6 Korkoriskin hallinta.

Finanssivalvonta tulee kiinnittämään erityistä huomiota korkoriskin hallintaan 2016 aikana ja uudet ohjeet otetaan huomioon valvojanarvioissa. Finanssivalvonta voi tehdä teemaan liittyviä valvontakäyntejä ja tarkastuksia sekä lähettää valvottaville kyselyn uusien korkoriskin hallintaa koskevien ohjeiden toimeenpanosta.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Risto Peltokangas, puhelin 010 831 5273, risto.peltokangas(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet