Tillsynsmeddelande 10.4.2015 – 13/2015

Ändringar i föreskrifter och anvisningar om offentligt insiderregister för marknadsaktörer och fondbolag 13/2013 träder i kraft den 1 juni 2015

Föreskrifterna och anvisningarna om offentligt insiderregister för marknadsaktörer och fondbolag har kompletterats med föreskrifter och anvisningar om offentligt insiderregister och insiders anmälningsskyldighet i arbetspensionsförsäkringsbolag. I föreskrifterna och anvisningarna har de ändringar i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag som trädde i kraft den 1 januari 2015 beaktats. Enligt lagens övergångsbestämmelser ska personer som blivit insiders i ett arbetspensionsförsäkringsbolag när lagen trädde i kraft göra en insideranmälan senast den 1 juni 2015.

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar som gäller insiders anmälningsskyldighet i arbetspensionsförsäkringsbolag har införts i kapitel 4 i föreskrifterna och anvisningarna. Föreskrifter och anvisningar om upprätthållandet av ett insiderregister för arbetspensionsförsäkringsbolag har införts i kapitel 6.  

Närmare upplysningar lämnas av

jurist Pia Ovaska, telefon 010 831 5296.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 13/2013: Offentligt insiderregister för marknadsaktörer, arbetspensionsförsäkringsbolag och fondbolag