Valvottavatiedote 10.4.2015 – 13/2015

Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä 13/2013 koskevan määräyksen ja ohjeen muutokset voimaan 1.6.2015

Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevia määräyksiä ja ohjeita on täydennetty työeläkevakuutusyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta koskevilla määräyksillä ja ohjeilla. Määräyksissä ja ohjeissa on otettu huomioon työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muutokset, jotka tulivat voimaan 1.1.2015. Lain siirtymäsäännöksen mukaan henkilöiden, jotka ovat lain voimaan tullessa työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiriläisiä, tulee tehdä sisäpiiri-ilmoitus 1.6.2015 mennessä.

Määräyksen ja ohjeen lukuun 4 on lisätty työeläkevakuutusyhtiöiden sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Lukuun 6 on lisätty työeläkevakuutusyhtiöitä koskevat sisäpiirirekisterin ylläpitoa koskevat määräykset ja ohjeet.  

Lisätietoja antaa

lakimies Pia Ovaska, puhelin 010 831 529

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 13/2013: Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri