Tillsynsmeddelande 18.12.2015 – 57/2015

Ändring av föreskrifter och anvisningar 1/2011 ”Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen”

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 1/2011 ”Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen”. Ändringarna beror i huvudsak på Solvens II-regelverket som träder i kraft den 1 januari 2016, med anledning av vilket de elektroniska tillsynsuppgifter som ska inlämnas enligt gällande föreskrifter och anvisningar kommer att minska och ändras.

Samtidigt har det gjorts små ändringar i de aktuella föreskrifterna och anvisningarna: Tillämpningsområdet och terminologin har preciserats, anvisningarnas språkliga utformning har uppdaterats och styckeordningen har ändrats. 

Som en följd av ändringarna i föreskrifterna:

  • Slopas rapportörkategori 431
  • Slopas VH-rapporten 
  • Slopas VM-rapporten i rapportörkategori 410
  • Slopas VD- och VF-rapporten i rapportörkategorierna 410 och 420
  • Slopas VI-rapporten i alla rapportörkategorier

Ändringarna träder i huvudsak i kraft fr.o.m. den 1 januari 2016.

Utöver de rapporter som slopas kommer enskilda rapporteringsblanketter att slopas eller ändras. Motsvarande ändringar görs också i rapporterings-blanketternas ifyllningsanvisningar.  Närmare information om ändringarna i de enskilda blanketterna och om det tidigarelagda datumet för när vissa av blanketterna träder i kraft (31.12.2015) kommer att läggas ut i distributions tjänsten Jakelu.

Närmare upplysningar lämnas av

Analytiker Kirsti Svinhufvud, telefon 010 831 5251, kirsti.svinhufvud(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2011: "Elektroniska tillsynsuppgifter som försäkringsmarknadssammanslutningar ska överföra till Finansinspektionen"