Valvottavatiedote 18.12.2015 – 57/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2011 muuttaminen: vakuutusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle muuttuu

​Finanssivalvonta muuttaa määräykset ja ohjeet 1/2011, Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Muutokset johtuvat pääosin Solvenssi II -vakavaraisuussääntelyn voimaan tulosta 1.1.2016 alkaen, minkä johdosta voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaan toimitettavaa konekielistä valvontatietoa vähennetään ja muutetaan.

Samassa yhteydessä kyseiseen määräykseen ja ohjeeseen on tehty pieniä muutoksia: Soveltamisalaa ja terminologiaa on täsmennetty, ohjeen kirjoitusasu on päivitetty sekä kappaleiden järjestystä on muutettu. 

Määräysmuutosten seurauksena:

  • Tiedonantajataso 431 poistuu
  • VH-tiedonkeruu poistuu
  • VM-tiedonkeruu poistuu tiedonantajatasolta 410
  • VD ja VF -tiedonkeruut poistuvat tiedonantajatasoilta 410, ja 420
  • VI -tiedonkeruu poistuu kaikilta tiedonantajatasoilta

Muutokset tulevat voimaan pääosin 1.1.2016 alkaen. Poistuvien tiedonkeruiden lisäksi poistuu yksittäisiä tiedonkeruulomakkeita tai tiedonkeruulomakkeita muutetaan. Vastaavat muutokset tehdään myös tiedonkeruulomakkeiden täyttöohjeisiin. Jakelupalvelutiedotteella tiedotetaan tarkemmin lomaketason muutoksista, ja joitakin lomakkeita koskevasta aikaisemmasta voimaantulopäivästä (31.12.2015).

Lisätietoja antaa

Analyytikko Kirsti Svinhufvud, puhelin 010 831 5251, kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Määräykset ja ohjeet 1/2011: Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle