Tillsynsmeddelande 25.4.2014 – 23/2014

Tolkning om fastställande av löptiden för debenturer i supplementärt kapital

Tolkning

Enligt Finansinspektionens tolkning får debenturer som återbetalas innan de fem (5) första åren av löptiden har förflutit med stöd av artikel 63 i EU:s kapitalkravsförordning (EU 575/2013) inte inräknas i kapitalbasen till den del som institutet inte permanent har förfogat över kapitalet under de fem första åren.

Tolkningen gäller inte debenturer enligt övergångsbestämmelserna i artikel 484 i kapitalkravsförordningen som har utgivits den 31 december 2011 eller dessförinnan.

Tolkningen, inklusive motiveringar, finns på Finansinspektionens webbplats under Tolkningar och ställningstaganden.

Närmare upplysningar lämnas av

  • redovisningsexpert Olli Salmi, telefon 010 831 5315
  • jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319.