Valvottavatiedote 25.4.2014 – 23/2014

Tulkinta toissijaiseen pääomaan luettavan debentuurin juoksuajan määrittämisestä

Tulkinta

Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sellaisia debentuureja, joita maksetaan takaisin ennen kuin juoksuajan viisi (5) ensimmäistä vuotta on kulunut, ei saa EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) 63 artiklan nojalla lukea osaksi omia varoja siltä osin, kuin pääoma ei ole ensimmäistä viittä vuotta pysyvästi laitoksen käytössä.

Tulkinta ei koske vakavaraisuusasetuksen artiklan 484 siirtymäsäännöksen mukaan debentuureja, jotka on laskettu liikkeeseen 31.12.2011 tai sitä ennen.

Tulkinta perusteluineen löytyy Finanssivalvonnan verkkopalvelusta kohdasta Kannanotot ja tulkinnat.

Lisätietoja antavat Instituutiovalvonta-osastolla

  • tilinpäätösasiantuntija Olli Salmi, puhelin 010 831 5315, ja
  • lakimies Minna Sahari, puhelin 010 831 5319.