Tillsynsmeddelande 31.10.2014 – 71/2014

Rapporteringen för betalningsinstitut och utländska betalningsinstituts filialer i Finland ändras

Finansinspektionen har ändrat rapporteringen för betalningsinstitut och utländska betalningsinstituts filialer så att de i fortsättningen inte längre rapporterar det sammanlagda beloppet av penningtransaktioner (blankett ML) till Finansinspektionen. Finansinspektionens standard RA6.1 har ändrats på motsvarande sätt.

Ändringen gäller inte aktörer som tillhandahåller betaltjänster utan auktorisation, som rapporterar det sammanlagda beloppet av betalningstransaktioner till Finansinspektionen på samma sätt som tidigare.

I fortsättningen får Finansinspektionen de uppgifter om betalningstransaktioner som är nödvändiga med tanke på tillsynen från Finlands Bank, som samlar in dem som en del av datainsamlingen av betalningsstatistik.

Samtidigt rättar Finansinspektionen den felaktiga beteckningen ”Norm” under punkt 4.4.1 (27) av den finskspråkiga versionen av standard RA6.1 till "Bindande”.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2014.

Ytterligare information ges av

Juha Eerikäinen, institutsansvarig, telefon 010 831 5532

Bilaga

Standard RA6.1 Verksamhet som bedrivs av betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster