Valvottavatiedote 31.10.2014 – 71/2014

Maksulaitosten ja ulkomaisten maksulaitosten sivukonttoreiden raportointi muuttuu

Finanssivalvonta on muuttanut maksulaitosten ja ulkomaisten maksulaitosten sivukonttoreiden raportointia siten, että jatkossa ne eivät enää raportoi Finanssivalvonnalle maksutapahtumien yhteismäärää (ML-lomake). Finanssivalvonnan standardia RA6.1 on muutettu vastaavasti.

Muutos ei koske maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavia toimijoita, jotka raportoivat maksutapahtumien yhteismäärän Finanssivalvonnalle aiempaan tapaan.

Finanssivalvonta saa jatkossa valvontansa kannalta tarpeelliset maksutapahtumia koskevat tiedot Suomen Pankilta, joka kerää ne osana maksuliiketilastoinnin tiedonkeruuta.

Samassa yhteydessä Finanssivalvonta korjaa standardin RA6.1 suomenkielisen version kohdassa 4.4.1 (27) olleen virheellisen ”Normi”-merkinnän ”Sitova”-merkinnäksi.

Muutokset tulevat voimaan 1.11.2014 alkaen.

Lisätietoja antaa

vastuuvalvoja Juha Eerikäinen, puhelin 010 831 5532

Liite

Standardi RA6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta