Tillsynsmeddelande 11.6.2014 – 36/2014

EIOPAs samråd om riktlinjer beträffande Solvens II-regelverket

EIOPA ber om kommentarer till fem olika riktlinjer. Riktlinjerna behandlar kvantitativa krav (Pelare 1), interna modeller, förvaltningssystem, risk- och solvensbedömning, tillsynsprocessen och likvärdighet för tredjeländer.

Kommentarerna ska lämnas senast den 29 augusti 2014.

Samrådshandlingarna finns på  EIOPAs webbplats på engelska.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528 eller e-post teija.korpiaho(at)fiva.fi