Valvottavatiedote 11.6.2014 – 36/2014

EIOPA pyytää lausuntoja Solvenssi II -sääntelyyn liittyvistä ohjeista

EIOPA pyytää lausuntoja viidestä eri ohjekokonaisuudesta. Ohjekokonaisuudet käsittelevät kvantitatiivisia vaatimuksia (Pillar 1), sisäisiä malleja, hallintojärjestelmää ja riski- ja vakavaraisuusarviota, valvojan valvontaprosessia sekä kolmannen maan valvonnan vastaavuusarviota.

Lausuntoaika päättyy 29.8.2014.

Lausuntoasiakirjat löytyvät  EIOPAn verkkopalvelusta englanniksi.

Lisätietoja antaa

johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528 tai sähköposti teija.korpiaho(at)finanssivalvonta.fi