Tillsynsmeddelande 17.6.2014 – 38/2014

EBA har öppnat en ny interaktiv regelverkssida i anslutning till CRD IV-paketet samt uppdaterat verktyget för frågor och svar

På den interaktiva regelverkssidan är det möjligt att söka efter reglering som hänför sig till det gällande regelpaketet CRD IV, dvs. kreditinstitutsdirektivet, EU:s kapitalkravsförordning och EBA:s tekniska standarder som hänför sig till nämnda direktiv och förordning samt de svar på tolkningsfrågor som getts via EBA:s verktyg för frågor och svar (Q&A).

EBA:s nättjänst Interactive Single Rulebook

EBA har också strömlinjeformat sitt verktyg för frågor och svar (Single Rulebook Q&A) och uppdaterat sina anvisningar om verktyget. Tolkningar som hänför sig till den nya regleringen hittar man via EBA:s Q&A-verktyg.

EBA:s nättjänst Single Rulebook Q&A

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande riskexperterna Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 5422, och e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi samt Juha Savela, telefon 010 831 5384, och e-post juha.savela(at)fiva.fi