Valvottavatiedote 17.6.2014 – 38/2014

EBA on julkaissut uuden CRD IV -pakettiin liittyvän interaktiivisen sääntelysivuston sekä päivittänyt kysymyksiä ja vastauksia -prosessia

Interaktiiviselta sääntelysivustolta on mahdollisuus hakea voimassa olevaan CRD IV -pakettiin liittyvä sääntely eli luottolaitosdirektiivi, EU:n vakavaraisuusasetus ja edellä mainittuihin direktiiviin ja asetukseen liittyvät EBAn laatimat tekniset standardit sekä EBAn kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) -prosessin kautta annetut tulkintavastaukset.

EBAn verkkopalvelun Interactive Single Rulebook -sivusto

EBA on myös virtaviivaistanut kysymyksiä ja vastauksia -prosessiaan (Single Rulebook Q&A) ja päivittänyt prosessiin liittyvää ohjeistusta. Uuteen sääntelyyn liittyvät tulkinnat haetaan tämän EBAn Q&A-työkalun kautta.

EBAn verkkopalvelun Single Rulebook Q&A -sivusto

Lisätietoja antaa

johtavat riskiasiantuntijat Taina Erovaara-Williams, puhelin 010 831 5422, ja sähköposti taina.erovaara-williams(at)finanssivalvonta.fi  sekä Juha Savela, puhelin 010 8315384, ja sähköposti juha.savela(at)finanssivalvonta.fi