Tillsynsmeddelande 9.7.2014 – 44/2014

De reviderade föreskrifterna och anvisningarna 3/2013 om handläggning av klagomål i försäkringsbolag, -föreningar och -förmedlare träder i kraft 16.7.2014

Finansinspektionen har gett anvisningar om handläggning av klagomål i försäkringsbolag och försäkringsföreningar i föreskriftssamling 3/2013. Dessa anvisningar kompletteras nu med anvisningar om försäkringsförmedlares handläggning av klagomål.

Genom anvisningarna sätter Finansinspektionen nationellt i kraft Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer (EIOPA-BoS-13/164 SV) "Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål". Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att försäkringsförmedlarna iakttar EIOPAs riktlinjer.

Riktlinjerna omfattar inhemska försäkringsförmedlare och utländska EES-försäkringsförmedlares filialer i Finland samt utländska EES-försäkringsförmedlare som fått koncession i någon annan stat än Finland och som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

Till riktlinjerna anknyter EIOPAs rapport om bästa metoder för försäkringsförmedlares hantering av klagomål och en snabbguide till försäkringsförmedlarna om tillämpning av riktlinjerna. Snabbguiden är avsedd särskilt för försäkringsförmedlare som verkar ensamma och i små företag.

Närmare upplysningar lämnas på Finansinspektionen av

  • avdelningschef Erja Rautanen, telefon 010 831 5550, e-post erja.rautanen(at)fiva.fi
  • marknadsexpert Päivi Turunen (fr.o.m. 28.7.2014), telefon 010 831 5557, e-post paivi.turunen(at)fiva.fi (fr.o.m. 28.7.2014).

Bilagor

  • De reviderade föreskrifterna och anvisningarna 3/2013 om handläggning av klagomål i försäkringsbolag, -föreningar och -förmedlare
  • EIOPAs internetsidan “Guidelines on complaints handling by insurance intermediaries” 
  • EIOPAs riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål
  • EIOPAs rapport om bästa metoder för försäkringsförmedlares hantering av klagomål (på engelska) 
  • EIOPAs snabbguide till försäkringsförmedlare (på engelska)