Valvottavatiedote 9.7.2014 – 44/2014

Muutetut määräykset ja ohjeet 3/2013 valitusten käsittelystä vakuutusyhtiöissä, -yhdistyksissä ja -edustajissa voimaan 16.7.2014

Finanssivalvonta on antanut valitusten käsittelemistä vakuutusyhtiöissä ja vakuutusyhdistyksissä koskevat ohjeet määräys- ja ohjekokoelmassa 3/2013. Nyt näitä ohjeita täydennetään vakuutusedustajien valitusten käsittelemistä koskevilla ohjeilla.

Ohjeilla Finanssivalvonta saattaa kansallisesti voimaan Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaisen (EIOPA) antaman ohjeen (EIOPA- BoS-13/164 FI) ”Ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä". Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että vakuutusedustajat noudattavat EIOPAn ohjetta.

Ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat kotimaiset vakuutusedustajat ja ulkomaisten ETA-vakuutusedustajien Suomessa olevat sivuliikkeet ja muualla kuin Suomessa toimiluvan saaneet ulkomaiset ETA-vakuutusedustajat, jotka tarjoavat palveluja Suomessa sivuliikettä perustamatta.

Ohjeisiin liittyvät EIOPAn raportti parhaista käytänteistä vakuutusedustajien asiakasvalitusten käsittelemisessä sekä vakuutusedustajille annettu pikaopas ohjeiden soveltamisesta. Pikaopas on tarkoitettu erityisesti yksin ja pienissä yrityksissä toimiville vakuutusedustajille.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

  • osastopäällikkö Erja Rautanen, puhelin 010 831 5550, sähköposti erja.rautanen(at)fiva.fi
  • markkinavalvoja Päivi Turunen (28.7.2014 alkaen), puhelin 010 831 5557, sähköposti paivi.turunen(at)fiva.fi.

Liitteet

  • Muutetut määräykset ja ohjeet 3/2013: valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, -yhdistyksissä ja -edustajissa
  •  EIOPAn sivu ” Guidelines on complaints handling by insurance intermediaries”
  • EIOPAn ohjeet vakuutusedustajien valitusten käsittelemisestä 
  • EIOPAn raportti parhaista käytänteistä vakuutusedustajien valitusten käsittelemisessä (englanniksi)
  • EIOPAn pikaopas vakuutusedustajille (englanniksi)