Tillsynsmeddelande 2.12.2014 – 81/2014

Ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna 1/2012 om utläggning i företag under tillsyn inom finanssektorn träder i kraft den 1 januari 2015

Finansinspektionen har den 4 november 2014 reviderat föreskrifterna och anvisningarna om utläggning 1/2012.

Innehåll i föreskrifterna och anvisningarna

I föreskrifterna och anvisningarna om utläggning har följande ändringar gjorts: 

  • föreskrifterna och anvisningarna 1/2012 har fått ett nytt namn som bättre speglar målgruppen
  • bestämmelserna i kreditinstitutslagen (610/2014) och vissa lagändringar som har samband med den har beaktats
  • för utläggning av IT-resurser via s.k. molnbaserade tjänster redogörs i kapitel 3 och avsnitt 6.1
  • anvisningen om innehållet i principerna för utläggning har reviderats.


Närmare upplysningar lämnas av

riskexpert Tuomo Malin, telefon 010 831 53 24.

Bilagor