Tillsynsmeddelande 12.12.2013 – 83/2013

Rättelser till EU:s kapitalkravsförordning som innehåller nya kapital- och likviditetskrav för finanssektorn

I EU:s officiella tidning har det publicerats en andra rättelse till EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR). Den engelskspråkiga versionen innehåller EU:s kapitalkravsförordning i sin helhet inklusive rättelserna. De övriga språkversionerna innehåller enbart de nya rättelserna.

Den ursprungliga EU-kapitalkravsförordningen och de första rättelserna finns länkade till Finansinspektionens tidigare publicerade tillsynsmeddelande. 

Upplysningar

riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 5422, e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi.