Tillsynsmeddelande 6.8.2013 – 59/2013

Rättelse av rättsakterna om de nya kapital- och likviditetskraven för finanssektorn (det s.k. CRD4-paketet)

Det nya kreditinstitutsdirektivet, nr 2013/36/EU (CRD4), och EU:s kapitalkravsförordning, nr 575/2013 (CRR), publicerades i EU:s officiella tidning den 27 juni 2013. Finansinspektionen gav då ut ett tillsynsmeddelande om saken. På grund av felaktiga datum i rättsakterna gjordes rättelser i dem. Rättelserna publicerades i EU:s officiella tidning den 2 augusti 2013.

Upplysningar

riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 54 22, och e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi.