Tillsynsmeddelande 13.12.2013 – 85/2013

Preciseringar till tillsynsmeddelandet om kontaktlösa kort av den 15 juli 2013

Finansinspektionen skickade den 15 juli 2013 ett tillsynsbrev om kontaktlösa betalkort till utgivarna av betalkort.

Efter diskussioner med utgivarna av korten har Finansinspektionen beslutat att precisera vissa punkter i brevet.

Preciseringarna gäller tillhandahållande av ett alternativt betalkort som inte kan användas kontaktlöst och kontaktlös betalning med kombinationskort:

 • Utgivaren behöver inte för varje korttyp erbjuda ett alternativt kort som inte kan användas kontaktlöst.
 • Finansinspektionen förutsätter att utgivarna erbjuder ett debit- respektive credit-kortalternativ som inte kan användas för kontaktlösa betalningar till de kunder som inte vill ha ett kontaktlöst kort.

Banken kan i praktiken själv välja vilka kort den erbjuder för kontaktbetalningar. Debit-kortalternativet kan vara ett online debit-kort (t.ex. Visa Electron eller Master Card Maestro-kort). Banken kan själv välja om den vill erbjuda till exempel ett credit/debit-kombinationskort som alternativ till ett kontaktlöst credit-kort.

Utgivarna av betalkort ska fästa särskild uppmärksamhet vid att kunderna informeras om kontaktlös användning av kombinationskort.  Eftersom kortinnehavaren i princip inte kan välja om betalningen ska göras från bank- eller kreditkontot vid kontaktlös betalning med kombinationskort är det viktigt att klart och tydligt informera kortinnehavaren om att betalningen sker med kortets kreditegenskap och inte från bankkontot.

De övriga förutsättningarna för kontaktlösa betalkort som framfördes i tillsynsbrevet av den 15 juli 2013 gäller fortfarande:

Utgivarna av kort ska informera kunderna om

 • kortens nya egenskaper och säker användning av dem
 • möjligheten att begränsa kortets geografiska användning eller användning på internet
 • skilda säkerhetsgränser för credit/debit-betalkort

I samband med nyförsäljning eller årligt förnyande av korten ska kunden

 • presenteras olika kortalternativ 
 • ges en möjlighet att välja ett betalkort som inte kan användas kontaktlöst 
 • ges tydlig information om tillvägagångssättet, om kunden vill ha ett kort som inte kan användas kontaktlöst
 • ges en möjlighet att utan kostnader byta ut ett kort som redan skickats mot ett kort som inte kan användas kontaktlöst.

Närmare upplysningar lämnas på Finansinspektionen av

 • ledande riskexpert Anne Nisén, telefon 010 831 5211 och
 • marknadsövervakare Pasi Orava, telefon 010 831 5567.

Bilaga