Tillsynsmeddelande 3.5.2013 – 38/2013

Finansinspektionens sVar- och IRC-anvisningar gäller från den 15 maj 2013

Finansinspektionen inför Europeiska bankmyndighetens (EBAs) anvisningar av den 16 maj 2012 om stressad Value at Risk-modell (Stressed VaR) (EBA/GL/2012/2) samt om kapital som krävs för att fånga upp tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker (Incremental Risk Charge, IRC) (EBA/GL/2012/3). I anvisningarna rekommenderar Finansinspektionen att de företag som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde ska iaktta EBAs anvisning.

Genom EBAs anvisningar harmoniseras rutinerna för tillsyn av modellerna för beräkning av sVar- och IRC-talen. 

Finansinspektionen utfärdade anvisningarna den 24 april 2013 och de gäller från den 15 maj 2013.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Antti Olkinuora, telefon 010 831 5212.

Bilagor

  • Föreskrifter och anvisningar 4/2013  Beräkning av stressat Value at Risk-tal samt av kapital som krävs för att fånga upp tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker
  • EBAs anvisning   EBA Guidelines on Stressed Value At Risk (Stressed VaR)