Tillsynsmeddelande 4.1.2013 – 4/2013

ESMAs riktlinjer om ETFs och UCITS-fonder gäller från 18.2.2013

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) gav den 18 december 2012 ut översättningar av riktlinjerna om ETFs1 och andra frågor som rör UCITS-fonder (2012/832/SV). Riktlinjerna är nu översatta till medlemsstaternas officiella språk. Riktlinjerna gäller behöriga myndigheter (i Finland Finansinspektionen) och fondbolag. Riktlinjerna gäller från den 18 februari 2013.

För närvarande bedömer Finansinspektionen vilka konsekvenser riktlinjerna har för Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Finansinspektionen ska senast den 18 februari 2013 bekräfta (comply or explain) för ESMA sin avsikt att iaktta riktlinjerna.

Riktlinjerna rör bland annat användning av beteckningen ”UCITS ETF”, möjligheter att lösa in enheter i UCITS ETF, aktielån och därtill hörande skyldighet att ge investerarna information, användning av säkerheter, finansiella index och repor. I riktlinjerna ingår särskilda övergångsbestämmelser för de fonder som  fanns innan riktlinjerna träder  i kraft.

Riktlinjerna finns på

http://www.esma.europa.eu/page/Investment-management-0.

Närmare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Eeva Granskog, telefon 010 831 5203, och
  • marknadsövervakare Paula Kirppu, telefon 010 831 5338.

1) Exchange Traded Fund (ETF)