Valvottavatiedote 4.1.2013 – 4/2013

ESMAn ohjeet ETF:stä ja UCITS-rahastoista voimaan 18.2.2013

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi 18.12.2012 käännökset jäsenvaltioiden virallisille kielille ETF1 -ohjeista ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista (2012/832/FI). Ohjeita sovelletaan toimivaltaisiin viranomaisiin – Suomessa Finanssivalvontaan – ja UCITS-rahastoyhtiöihin. Ohjeet tulevat voimaan 18.2.2013.

Finanssivalvonta arvioi parhaillaan ohjeen vaikutuksia Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin. Finanssivalvonnan tulee vahvistaa (comply or explain) ESMA:lle 18.2.2013 mennessä aikomus noudattaa suosituksia.

Ohjeet käsittelevät mm. UCITS ETF -tunnisteen käyttöä, UCITS–ETF:n lunastusmahdollisuuksien tarjoamista, osakelainausta ja siihen liittyvää tiedonantovelvollisuutta sijoittajille, vakuuksien käyttöä, rahoitusindeksejä sekä takaisinostosopimuksia. Ohjeeseen sisältyy jo toiminnassa oleville sijoitusrahastoille erityisiä siirtymäsäännöksiä.

Ohjeet osoitteessa:
 http://www.esma.europa.eu/page/Investment-management-0

Lisätietoja antavat

  • markkinavalvoja Eeva Granskog puh. 010 831 5203 ja
  • markkinavalvoja Paula Kirppu puh. 010 831 5338

1) Exchange Traded Fund