Tillsynsmeddelande 14.10.2013 – 69/2013

ESMA har tagit fram riktlinjer om rapporteringsskyldigheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) gav den 1 oktober 2013 ut anvisningar om myndighetsrapportering enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet, 2011/61/EU).

 •  ESMAs pressmeddelande (ESMA/2013/1368)

Materialet som ESMA har tagit fram innehåller riktlinjer för rapporteringen (Guidelines), ESMAs syn på de harmoniserade kraven på tilläggsuppgifter (Opinion) och IT-anvisningar inklusive XML-scheman.

 • Final report on Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD (ESMA/2013/1339)
 • Collection of information for the effective monitoring of systemic risk under Article 24(5), first sub-paragraph, of the AIFMD (ESMA Opinion) (ESMA/2013/1340)
 • AIFMD reporting IT technical guidance (ESMA/2013/1358)
 • Consolidated AIFMD reporting template (ESMA/2013/1359)
 • Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on reporting obligation (ESMA/2013/1360)
 • AIFMD - Reporting - XML documents - V1.0 (ESMA/2013/1361)

ESMA översätter riktlinjerna till de officiella EU-språken. De riktlinjer som utfärdats för de nationella tillsynsmyndigheterna träder i kraft två månader efter att översättningarna blivit klara. Finansinspektionen kommer att införa riktlinjerna genom sina föreskrifter och anvisningar.

Finansinspektionen ordnar ett AIFM-informationstillfälle i slutet av 2013. Information om tidpunkten och anmälan läggs ut på sidorna om AIFM-rapportering på Finansinspektionens webbplats. Inbjudan skickas också till dem som abonnerar på AIFM-nyhetsbrevet.

 • AIFM-rapportering
 • Abonnera på AIFM-nyhetsbrev (på finska)

Närmare information lämnas på Finansinspektionen av

 • marknadsövervakare Hermanni Teräväinen, telefon 010 831 5346, och 
 • marknadsövervakare Liisa Rajala, telefon 010 831 5326.