Tillsynsmeddelande 20.2.2013 – 14/2013

ESMA ber om kommentarer för utvärdering av lämpligheten av förordningen om blankning

Den 12 februari 2013 publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA på sin webbplats ett meddelande om att den ska arrangera ett preliminärt samråd om förordningen (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar. Samrådet ansluter sig till ESMAs uppdrag från Europeiska kommissionen om att utvärdera lämpligheten av förordningen om blankning.

ESMA ber marknadsparterna senast den 15 mars 2013 lämna svar på de frågor som ställts i samrådet.

Remissen (ESMA 2013/203) finns på ESMAs webbplats.

Remissvaren ska lämnas in på  www.esma.europa.eu (Your input – Consultations).

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Jaakko Eskola, telefon 010 831 5258.