Valvottavatiedote 20.2.2013 – 14/2013

ESMA pyytää palautetta lyhyeksimyyntiasetuksen toimivuuden arviointia varten

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA julkaisi 12.2.2013 verkkosivuillaan tiedotteen, että se järjestää alustavan kuulemisen, joka koskee asetusta (EU) N:o 236/2012 lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Kuuleminen liittyy ESMAn Euroopan Komissiolta saamaan valtuutukseen lyhyeksimyyntiasetuksen toimivuuden arvioimisesta.

ESMA pyytää markkinaosapuolilta vastauksia kuulemisessa esitettyihin kysymyksiin 15.3.2013 mennessä.

Lausuntopyyntö (ESMA 2013/203) on luettavissa  ESMAn verkkopalvelussa. 

Lausunnot tulee antaa osoitteessa  www.esma.europa.eu (Your input – Consultations).

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa

markkinavalvoja Jaakko Eskola, puhelin 010 831 5258.