Tillsynsmeddelande 4.4.2013 – 23/2013

EBA har publicerat uppdaterade bilagor till utkastet till teknisk standard för COREP- och FINREP-rapportering

EBA har på sin webbplats publicerat uppdaterade bilagor till utkastet till bindande teknisk standard (ITS) för COREP- och FINREP-rapportering. Den slutliga bindande tekniska rapporteringsstandarden utfärdas i form av EU-kommissionens förordning (CRR, artiklarna 95 och 96) och förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsländer. Syftet med standarden är att harmonisera rapporteringen och tillsynspraxis på EU-nivå.

De utkast som nu publicerats hjälper rapportörerna att förbereda sig på rapporteringen. EBA kommer att färdigställa rapporteringsstandarden när Europaparlamentet har godkänt kapitalkravsförordningen (CRR) och kapitalkravsdirektivet (CRD4). EBA kan inte fatta slutliga beslut om bland annat FINREP-rapporteringens omfattning, dvs. antal obligatoriska tabeller, förrän CRR har godkänts. Rapportering i enlighet med den bindande tekniska rapporteringsstandarden (ITS) ska inledas samtidigt som de ovannämnda regelverken träder i kraft. Enligt den senaste uppskattningen sker det den 1 januari 2014, vilket innebär att den första rapporteringsperioden blir Q1/2014.

Det paket med bilagor som EBA publicerat innehåller tabeller för COREP-kapitaltäckningsrapportering och FINREP-rapportering av finansiell information, valideringsregler och ifyllningsanvisningar för dessa samt DPM-datamodell inklusive dokumentation.

Datamodellen (Data Point Model, DPM) beskriver datainnehållet i rapporteringen som en relationsdatabas. Modellen beskriver rapporteringstabellerna (template), de dataelement som ska rapporteras (data points) inklusive klassificeringsfaktorer (dimensions), dataelementens anknytning till rapporteringstabellerna, klassificeringarna inklusive värden och reglerna för kontroll av uppgifter. Den slutliga versionen av databasen ska innehålla alla relevanta data som behövs för det tekniska genomförandet av rapporteringen. Användningen av modellen främjar införandet av den eftersträvade harmoniserade EU-rapporteringen.

EBAs meddelande finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • byråchef Jaana Ladvelin, telefon 010 831 5313
  • riskexpert Aleksi Vänttinen, telefon 010 831 5538.