Valvottavatiedote 4.4.2013 – 23/2013

EBA julkaissut COREP- ja FINREP-raportointia koskevan teknisen raportointistandardiluonnoksen päivitetyt liitteet

EBA on julkaissut verkkosivuillaan COREP- ja FINREP-raportointia koskevan sitovan teknisen standardiluonnoksen (ITS) päivitetyt liitteet. Lopullinen sitova tekninen raportointistandardi annetaan EU-komission asetuksena (CRR, artiklat 95 ja 96) ja se on sellaisenaan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Standardin tavoitteena on yhtenäistää raportointia ja valvontakäytäntöjä EU-tasolla.

Nyt julkaistujen luonnosten tarkoituksena on auttaa raportoijia valmistautumisessa raportoinnin käyttöönottoon. EBA viimeistelee raportointistandardin sen jälkeen kun EU-parlamentti hyväksyy vakavaraisuusasetuksen (CRR) ja direktiivin (CRD4). EBA voi tehdä lopulliset päätökset mm. FINREP-raportoinnin laajuuden eli pakollisten taulukoiden määrän osalta vasta CRR:n hyväksymisen jälkeen. Sitovan teknisen raportointistandardin (ITS) mukainen raportointi tulee aloittaa samaan aikaan kun em. sääntely astuu voimaan, viimeisimmän arvion mukaan 1.1.2014, jolloin ensimmäinen raportointiajankohta olisi Q1/2014.

EBAn julkaisema liitepaketti sisältää COREP-vakavaraisuusraportoinnin ja FINREP-taloudellisen informaation raportoinnin raportointitaulukot, niiden validointisäännöt ja täyttöohjeet sekä DPM-tietomallin dokumentaatioineen.

DPM-tietomalli (Data Point Model) kuvaa raportoinnin tietosisällön relaatiomallin mukaisena tietokantana. Malli kuvaa raportointitaulukot (template), raportoitavat tietoelementit (data points) luokitustekijöineen (dimensions), tietoelementtien liittymisen raportointitaulukoihin, käytettävät luokitukset arvoineen ja tietojen tarkistussäännöt. Tietokannan lopullisen version on tarkoitus sisältää raportoinnin teknisen toteutuksen kannalta kaikki oleelliset tiedot. Mallin käyttö edistää tavoitteena olevan harmonisoidun EU-raportoinnin toteutumista.

EBAn julkaisu löytyy EBAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antavat

  • toimistopäällikkö Jaana Ladvelin, puhelin 010 831 5313, sekä
  • riskiasiantuntija Aleksi Vänttinen, puhelin 010 831 5538.