Tillsynsmeddelande 19.6.2013 – 47/2013

Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer träder i kraft den 19.6.2013

Finansinspektionen sätter i kraft Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMAs) riktlinjer (ESMA/2013/74 | 1.2.2013) om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar nationellt genom att i sin egen föreskrifts- och anvisningssamling ge en anvisning om iakttagande av ESMAs riktlinjer.

Finansinspektionens anvisning gavs den 10.6.2013 och den träder i kraft den 19.6.2013.

I anvisningen rekommenderar Finansinspektionen att de företag och organisationer som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar ESMAs riktlinjer.

Närmare upplysningar på Finansinspektionen lämnas av

marknadsövervakare Jaakko Eskola, telefon 010 831 5258, eller jaakko.eskola(at)fiva.fi.

Bilagor

  • Föreskrifter och anvisningar 5/2013  Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer
  • ESMAs riktlinjer  om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar